Vakantie en verlof, hoe zit het eigenlijk voor uitzendkrachten?

Voor al onze uitzendkrachten zijn vakantie, feestdagen, kort verzuim/bijzonder verlof en geboorteverlof geregeld in de CAO voor uitzendkrachten. Hierin is opgenomen dat je als uitzendkracht 16⅔ uur doorbetaalde vakantie opbouwt bij elke volledig gewerkte maand. Deze vakantie wordt opgenomen in de vorm van vakantiedagen. Alle uitzendkrachten hebben recht op 25 vakantiedagen.

Vakantie in fase a

Uitzendkrachten die in fase A op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding werkzaam zijn ontvangen tijdens vakantie het feitelijk loon uit de opgebouwde vakantiereserveringen (10,87% van het feitelijk loon) voor zover deze reservering toereikend is.

Vakantie in fase b en c

Uitzendkrachten in fase B en fase C hebben tijdens hun vakantie recht op doorbetaling van het loon dat zij op dat moment verdienen voor zover het recht op vakantie is verworven.

Vakantiebijslag

Als uitzendkracht heb je recht op een vakantiebijslag van 8,33% van het feitelijk loon. Deze bijslag wordt in principe eens per jaar uitbetaald, tenzij de uitzendkracht uit dienst gaat. Je kunt deze vakantiebijslag bijvoorbeeld gebruiken om je vakantie mee te betalen.

Feestdagen

Op feestdagen krijg je het feitelijk loon doorbetaald dat je normaal gesproken zou ontvangen als je op die dagen gewerkt zouden hebben. Moet je als uitzendkracht op een feestdag werken, dan is hier doorgaans een toeslag aan verbonden conform de daarvoor geldende regeling bij de inlener.

De uitzendkracht heeft recht op betaling van de feestdag:

  • Als hij in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op die dag in de week heeft gewerkt.
  • als hij nog geen dertien aaneengesloten weken heeft gewerkt en in meer dan de helft van die periode op de betreffende dag in de week heeft gewerkt.

Kort verzuim of bijzonder verlof

Een uitzendkracht in fase A krijgt niet doorbetaald tijdens kort verzuim (bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek) of bijzonder verlof (bijvoorbeeld bij een huwelijk of overlijden). Voor hem bestaat een reservering voor kort verzuim van 0,6%  boven op het brutoloon. Zodra de uitzendkracht het kort verzuim of bijzonder verlof opneemt, wordt voor zover de reservering toereikend is het gereserveerde geld voor die dag uitbetaald.

Uitzendkrachten in fase B en fase C hebben recht op doorbetaald kort verzuim of bijzonder verlof.

Geboorteverlof

Als uitzendkracht heb je altijd recht op geboorteverlof, ongeacht de fase waarin je werkt. Het uitzendbureau moet de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur in betaald verlof toekennen. Alle werknemers hebben momenteel recht op geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling. Daarnaast heb je recht op aanvullend geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur met een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon. De ABU-cao kent geen aanvulling tot 100% van het dagloon.

Wil je meer weten over vakantie, verlof of andere arbeidsvoorwaarden? Bekijk dan hier de CAO voor uitzendkrachten.